برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ارشد

تحقیق دانلود c (2695)

آمار تحلیلی………………………………………67آزمون کولموگروف-اسمیرونف برای نرمال بودن………………………………………67آزمون فرضیه های پژوهش …………………………………………..70نتایج آزمون یومان-ویتنی در الگوی دویدن………………………………………72نتایج آزمون یومان ویتنی در الگوی پرش جفت………………………………………..74نتایج آزمون یومان ویتنی در الکوی دریبل کردن……………………………………….76نتایج آزمون یومان ویتنی در الگوی گرفتن………………………………………..77فصل ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

دانلود تحقیق c (2692)

2-26 استاندارد سیستم مدیریت محیطی392-27 استانداردهای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی392-28 استانداردهای تعهد اجتماعی402-29 سیستمهای مدیریت یکپارچه402-30 یکپارچه سازی QMS، EMS، OHSMS40فصل سوم423-1 نمونه ای از چند قرارداد433-1-2 قراردادهای بی او تی ( BOT ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه c (2691)

1-10-8آمادگی جسمانی لازم در آب151-10-9کشش:151-11تاثیرات موثر شنا بر بدن151-12انواع حرکت های شنا161-13آموزش شنا:181-13-1شنای قورباغه181-13-2شنای پروانه:181-13-3کرال پشت181-14انواع شنای مسابقات:19شنای امدادی19شنای استقامت19شنای مختلط19شنای آزاد191-14-2شنای استقامت191-14-3شنای مختلط191-15شیرجه وتاریخ آن:19فصل دوم22بررسی محیط پیرامونی222-1تاریخچه فرهنگ و هنرواقلیم استان همدان232-1-1مروری بر ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

تحقیق دانلود c (2686)

پیشینه تحقیق:47جمع بندی: 55فصل سوم573-1 مقدمه583-2 روش تحقیق583-3. جامعه ی آماری593-4. نمونه گیری593-5. ابزار گردآوری دادهها59پرسشنامه امید میلر60پرسشنامه خوش بینی (جهت گیری زندگی)61پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس (AMT)613-6. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات623-7 روش جمع آوری ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

تحقیق رایگان c (2685)

2-1-5 مفهوم خویشتن در نظریه روان بودن212-1-6 تجربه روان بودن و پیچیدگی و رشد خویشتن242-1-7 کاربرد نظریه روان بودن252-1-8 دانش آموزان و نیاز به تجربه روان بودن262-2 خود مختاری302-2-1 نظریه های مربوط به خودمختاری32 در ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه ارشد c (2682)

1-7-3- استخراج با آب داغ تحت فشار(PHWE) …………………………………………………………..341-7-4- استخراج با کمک اولترا سوند (UAE) و استخراج با کمک مایکروویو (MAE)…………361-8- مهمترین ترکیبات فعال زیستی استخراج شده از جلبک ها ………………………………………….371-8-1- آنتی اکسیدان ها ……………………………………………………………………………………………….371-8-2-فلاوونوییدها …………………………………………………………………………………………………….391-8-2-1- ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

IJAE-v5n18p61-en-001-1

بومشناسي کاربردي/ سال پنجم / شماره چهارم / زمستان ۱۳۹۵ مدلسازي مطلوبیت زیستگاه خرس قهوهاي (Ursus arctos) در منطقه حفاظت شده شیمبار، استان خوزستان زینب عبیداوي1*، کاظم رنگزن1، روحاله میرزایی2 و مصطفی کابلیزاده1 (تاریخ دریافت: ادامه مطلب…